Løsningsfokusert Coaching

Løsningsfokusert coaching

Er systematisk å synliggjøre menneskers styrke, ressurser og kompetanse gjennom samtaler for at de skal oppdage og målrettet ta det i bruk for å skape sin fremtid slik de dypest sett ønsker at fremtiden skal være. Løsningsfokusert coaching tar utgangspunkt i ideen om at fokus på de positive forskjellene i livet, både i fortiden og i fremtiden, hjelper til å ta steg videre som skaper framgang. I sentrum er et aksepterende og anerkjennende samarbeid mellom coach og hjelpesøkende. Coachen tar utgangspunkt i personens unike kompetanse om sitt eget liv, og tilbyr respektfulle verktøy for å utvikle det potensialet som ligger hos ethvert menneske.

Forskning viser at løsningsfokusert coaching har en resultatprosent på ca. 85 % og at vesentlig framgang oppnåes i gjennomsnitt etter 5 samtaler.