Vi tilbyr coaching/veiledning
Samtaler med Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
Mette Rosseland er sertifisert i Løsnings fokusert tilnærming (LØFT) av Vivan Luth-Hanssen ved Brief Solutions.

"LØFT er en samling av praktiske måter å kommunisere på som skaper positive relasjoner, samarbeid, og målrettede resultater. Disse praktiske framgangsmåtene er så effektive at LØFT nå blir tatt i bruk på en lang rekke områder over hele verden. Suksessen skyldes at tilnærmingen har plukket opp og systematisert kommunikasjon som fungerer og har fungert over lang tid. Kommunikasjon er grunnleggende i de aller fleste arbeidsfunksjoner i dagens samfunn." sier Vivian Luth-Hanssen ( http://briefsolutions.no/)

LØFT er bygget opp rundt prinsippene:
 - Alle mennesker har ressurser til å realisere sine drømmer, nå sine mål og løse sine problemer
 - Vi jobber ut fra den ikke-vitende/ikke-dømmende posisjon
 - Fokus på stryrker og kompetanse
 - Du er eksperten i ditt liv

GRUNNANTAKELSE
"Det er ikke nødvendigvis selve problemet som skaper vanskeligheter for folk, men forsøkene på løsning som tas i bruk."


Alle mennesker trenger en utenforstående til å veilede eller coache seg i perioder av livet. Ved å bruke løsningsfokusert tilnærming synliggjør vi systematisk dine styrker og kompetanse gjennom samtaler - for at du skal oppdage og målrettet ta det i bruk for å skape din fremtid - slik du dypest sett ønsker at fremtiden skal være.

Velkommen til en time med positiv energi og ressursfokus!