våre referanser

Vi vil kunne formidle kontakt med flere referanser dersom du ønsker det. 

Strømsgodset Toppfotball

Mette Rosseland har jobbet med personlig utvikling for trenere og spillere i Strømsgodset Toppfotball siden 2010. Dette innebærer både èn til èn samtaler og grupper.

Senter for Rusforebygging, Drammen Kommune
Mette Rosseland har arbeidet med Tankefeltteknikker på Senter for Rusforebygging i Drammen Kommune siden september 2006. Metoden ble først benyttet i "KLØFT" prosjektet. Resultatene med teknikkene viste seg å være så gode at hun fra januar 2008 ble ansatt i 40% stilling.

NAV Hurum
Mette Rosseland og kollega Hans Christian Johansen, begge tankefeltterapeuter, inngikk en intensjonsavtale med NAV Hurum i november 2008. Hans Christian Johansen har jobbet med enkeltoppdrag hos NAV siden juni 2008 med så gode resultater at de ønsket å fortsette arbeidet. Tankefeltterapeutene arbeider med mennesker som har utfordringer med å delta i de tiltak som NAV kan tilby. Mye av dette er grunnet frykt, dårlig selvfølelser, liten motivasjon mm.